DLA DORADCY

Legitymacje

W celu złożenia wniosku o wydanie legitymacji należy skontaktować się z pracownikiem biura OOKIDP w celu ustalenia terminu. Należy ze sobą przynieść skserowane dokumenty oraz wypełniony własnoręcznie wniosek o wydanie legitymacji. Wpłaty za legitymację można dokonać do kasy oddziału lub przelewem na konto.

Jednocześnie przypominam, że tylko wnioski doradców nie zalegających ze składkami członkowskimi są przekazywane do realizacji.

Składki

Informujemy, że zgodnie z uchwałą nr 1488/2008 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 12 lutego 2008 r., istnieje mozliwość rozkładania na raty zaległych składek członkowskich na nowych warunkach.

W tym celu doradcy podatkowi, którzy nie opłacali składek członkowskich powinni złożyć stosowny wniosek do KRDP wraz z dowodem wpłaty, co najmniej 25 % zaległej kwoty. Rada może rozłożyć na raty spłaty zaległości raz na cztery lata licząc od daty złożenia pierwszego wniosku.

szczegóły

Przekształcenia

Wniosek o przekształcenie wpisu winien zawierać co najmniej:

szczegóły

Przeszukanie lokalu

Pomoc w przypadku przeszukania lokalu, w którym doradca podatkowy wykonuje swój zawód lub w mieszkaniu prywatnym

W związku ze stanowiskiem KRDP z dnia 11 maja 2006 r. w sprawie uczestniczenia przedstawiciela samorządu doradców podatkowych w czynności przeszukania lokalu, w którym doradca podatkowy wykonuje swój zawód lub w mieszkaniu prywatnym doradcy podatkowego Zarząd Opolskiego Oddziału KIDP podaje numery telefonów kontaktowych osób, które będą udzielały pomocy w takich przypadkach.

 

 LP

Miejscowość

   Nr tel.

Imię Nazwisko

Nr wpisu

Stanowisko

1

Opole

509487260

Mieczysław Sałatyński

7549

Członek KRDP

2

Opole

723570433

Roman Mleczek

5343

 

3

Opole

723570114

Ryszard Wocial

7545

Członek Zarządu OO KIDP

4

Brzeg

506122129

Sylwia Parma-Sztolc

3912

Wiceprzewodnicząca OOKIDP

5

Opole

603039111

Janusz Sawicki

5538

Skarbnik OOKIDP

6

Brzeg

602186276

Andrzej Tysier

11564

Sekretarz OOKIDP

7

Opole

601321378

Cezary Wołczak

1145

Wiceprzewodniczący OO KIDP

8

Brzeg

605406137

Elżbieta Konopka

2559

Przewodnicząca OO KIDP

9

Opole

502506633

Halina Masternak

6967

Doradca podatkowy

10

Kluczbork

883388209

Anna Masternak

4060

Doradca podatkowy

11

Kędzierzyn-Koźle

605272250

Leszek Trzaska

8426

Doradca podatkowy

12

Kędzierzyn-Koźle

607569762

Waldemar Bagiński

1904

Doradca podatkowy

Biblioteka

Informujemy uprzejmie, że w siedzibie biura OOKIDP przy ul. 1 Maja 63 – 65 w Opolu znajdują się wydawnictwa, z których możecie Państwo korzystać na miejscu lub je wypożyczyć.

Wykaz wydawnictw:

1) „Lex bez łez. Apteczka prawna” - red. dr hab. Krystian Markiewicz, Marta Szczocarz-Krysiak, wyd. 2014

2) „System Identyfikacji Wizualnej KIDP”

3) „Ekonomiczna analiza prawa” – Robert Cooter, Thomas Ulen, red. naukowa przekładu Jarosław Bełdowski, Katarzyna Madelska-Szaniawska, wyd. 2009

4) „Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz” - prof. dr hab. Andrzej Zieliński, dr Kinga Flaga-Gieruszyńska, red. prof. dr hab. Andrzej Zieliński, wyd. 2010

5) „Księga pomocy doradcy podatkowego” – red. Irena Sobieska, Joanna Polańska-Solarz, wyd. 2008 (2 egzemplarze)

6) „Łączenie, podział i przekształcanie spółek handlowych” – Antoni Witosz, red. naukowa Andrzej Kidyba, wyd. 2013

7) „Doradca podatkowy. Jak z sukcesem prowadzić kancelarię, biuro rachunkowe” - Mariusz Gotowicz, wyd. 2008

8) „VI Dyrektywa VAT. Komentarz do Dyrektyw Unii Europejskiej dotyczących wspólnego systemu podatku od wartości dodanej” – red. Krzysztof Sachs, wyd. 2004

9) „Prawo podatkowe. Komentarz do ustawy o doradztwie podatkowym” – praca zbiorowa pod red. prof. Witolda Modzelewskiego, wyd. 2001

10) „Kodeks karny ze skorowidzem. Kodeks postępowania karnego ze skorowidzem. Kodeks karny wykonawczy ze skorowidzem”, wyd. 2002

11) „VAT w prawie polskim i prawie wspólnotowym” – dr Wojciech Maruchin, wyd. 2009

12) ”System organów podatkowych w Polsce” – red. Paweł Smoleń, wyd. 2009

13) „Nowości i zmiany w podatku od towarów i usług od 1 maja 2004 roku. Komentarz do ustawy. Ustawa. Załączniki” – Anna Sitarczyk-Czajkowska, wyd. 2004

14) „VAT w transporcie i spedycji w 2008 roku” – Michał Szczypiór, wyd. 2008

15) „Doradca podatkowy i jego klient w postępowaniu karnym skarbowym. Zatrzymanie. Przeszukanie w kancelarii. Świadek, podejrzany, oskarżony. Przesłuchanie a tajemnica zawodowa” – Anna Jeleńska, wyd. 2005 (2 egzemplarze)

16) „VAT w transakcjach wewnątrzwspólnotowych. Eksport, import w 2008 roku. Odzyskiwanie podatku VAT z innych krajów UE” – Elżbieta Malinowska, Michał Szczypiór, wyd. 2008

17) „Podatek dochodowy od osób prawnych” – red. Janusz Marciniuk, wyd. 9, wyd. 2009

18) „Podatek dochodowy od osób prawnych” – red. Janusz Marciniuk, wyd. 10, wyd. 2009

19) „Kontrola skarbowa. 630 wyjaśnień i interpretacji” – Andrzej Melezini, Dariusz Zalewski, wyd. 2013

20) "Podstawy skargi kasacyjnej w postępowaniu sądowoadministracyjnym" - Wojciech Piątek, wyd. 2011

21) "Podatki 2016 dla doradców podatkowych" - red. Mariusz Łukasik, Krzysztof Krubski, Anita Jackiewicz, wyd.2016

22) "VAT. Komentarz" - Adam Bartosiewicz, wyd. 2016

23) "Podatki 2017 dla doradców podatkowych" - red. Katarzyna Gierłowska, Mariusz Kurzyński, wyd. 2017

24) "Meritum Podatki 2017" - red. meryt. - Aleksander Kaźmierski, wyd. 2017

25) "Odpowiedzialność i sankcje w prawie podatkowym" - red. naukowy Bogumił Brzeziński, wyd. 2017

26) "Jednolity Plik Kontrolny" - red. nauk. Marcin Sidelnik i in., wyd. 2017

27) "Odwrotne obciążenie podatkiem VAT w usługach budowlanych" - red. nauk. Michał Murawski i in., wyd. 2017

28) "Podatki 2018 dla doradców podatkowych" - red. Kinga Zając, wyd. 2018

 

 

 

Publikacje