DLA DORADCY - Przekształcenia

Wniosek o przekształcenie wpisu winien zawierać co najmniej:

Ze względów organizacyjnych pożądanym jest podanie również przez wnioskodawcę numerów telefonów kontaktowych i numeru faksu (z numerami kierunkowymi)  oraz adresu email.
       
Do wniosku należy dołączyć:

Nie wymaga się notarialnego potwierdzenia składanych kopii dokumentów.

Przedstawione dowody powinny jednak w sposób niepodważalny potwierdzać wykonywanie przez wnioskodawcę czynności doradztwa podatkowego przez co najmniej 8 lat poprzedzających datę złożenia wniosku.

Więcej informacji dotyczących przekształceń oraz wzory wniosku znajdą Państwo pod tym adresem: http://www.kancelaria.prelicz.pl