O NAS

Opolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Opolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych (OOKIDP) jest jednym z 16 regionalnych oddziałów Krajowej Izby Doradców Podatkowych – samorządu zawodowego doradców podatkowych. Oddział zrzesza obligatoryjnie wszystkich doradców podatkowych z województwa opolskiego.

Do kompetencji OOKIDP, zgodnie ze Statutem Izby należy m.in.:

- integracja środowiska doradców podatkowych

- prowadzenie działalności informacyjnej, szkoleniowej i wydawniczej

- propagowanie wiedzy o doradztwie podatkowym

- czuwanie nad przestrzeganiem etyki zawodowej

Działalnością Oddziału kieruje Zarząd OOKIDP.

 

Skład Zarządu Opolskiego Oddziału KIDP. 


Przewodnicząca Zarządu OO KIDP

Elzbieta Konopka  nr wpisu 02559

kom. 605 406 137

e.konopka@pro.onet.pl

 Wiceprzewodnicząca Zarządu OOKIDP

Sylwia Parma- Sztolc nr wpisu 03912

kom. 723 570 152

parma.3912@kidp.pl
 
Wiceprzewodniczący Zarządu OO KIDP

Cezary Wołczak nr wpisu 01145

kom. 601 321 378

wolczak.1145@kidp.pl     
   
Skarbnik Zarządu OO KIDP 

Janusz Sawicki nr wpisu 5538

kom. 603 039 111

sawicki.5538@kidp.pl
   
Sekretarz Zarządu OO KIDP

Andrzej Tysier nr wpisu 11564

kom. 602 186 276

tysier.11564@kidp.pl
  
Członek Zarządu OO KIDP

Monika Zieniewicz nr wpisu 13072

kom. 665 683 220

zieniewicz.13072@kidp.pl

Członek Zarządu OO KIDP

Ryszard Wocial nr wpisu 07545

kom. 604 239 572

wocial.7545@kidp.pl

 

 

 

     
   

 PRACOWNICY BIURA OOKIDP

Anna Knieć-Starszy Specjalista

ul. Pl. Kopernika 1/7

45-040 Opole

tel. 77 456 68 20; 723 570 464

Biuro czynne w godz. 8:00-16:00

Sąd Dyscyplinarny

Skład Sądu Dyscyplinarnego:

 1. Dycfeld Jolanta nr wpisu 13253,
 2. Grzybek Mieczysław nr wpisu 01705,
 3. Lewicki Ryszard nr wpisu 04459,
 4. Mleczek Roman nr wpisu 05343,
 5. Popiołek Krzysztof nr wpisu 04628

Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego

Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Krajowej Izby Doradców Podatkowych- Anna Masternak

Kancelaria Z-cy Rzecznika Dyscyplinarnego KIDP
Anny Masternak
Pl. Kopernika 1/7
45-040 Opole
tel. 77 456 68 20
kom. 723 570 069

szczegóły