SZKOLENIA

AML a obowiązki biur rachunkowych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu i związane z tym kwestie RODO.

13-13/12/2021

Zarząd Opolskiego Oddziału KIDP serdecznie zaprasza naszkolenie – online webinarium:

  TEMAT: AML a obowiązki biur rachunkowych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu i związane z tym kwestie RODO.

 Każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu aktualny i obowiązujący od 1 października 2021 r.

 TERMIN:  13 grudnia 2021 r.  godzina 9:00 – 15:00

 WYKŁADOWCA:   Bartosz Kubista, doradca podatkowy, adwokat

 MIEJSCE:  UWAGA – Uczestnicy otrzymają na adres mailowy indywidualny link do rejestracji, login i hasło i na tej postawie zalogują się do okna ze szkoleniem.

ODPŁATNOŚĆ:  – 246,00 zł brutto

  • Wpłatę  w terminie trzech dni przed szkoleniem należy dokonać na konto  Oddziału Opolskiego KIDP 43 1140 1124 0000 4004 3000 1018 w treści wpisując datę szkolenia

FAKTURY dostępne będą do 7 dni od daty zakończenia szkolenia i  zostaną przesłane na wskazany adres mailowy

W celu prawidłowego zorganizowania szkolenia, Zarząd prosi o rejestrację poprzez

poprzez przesłanie zgłoszenia na adres: szkoleniaopolskie@kidp.pl najpóźniej do 08.12.2021r.,

 - rezygnacja ze szkolenia do dn. 08.12.2021 r., pod rygorem obciążenia kosztami szkolenia w wysokości 100 % odpłatności

Program szkolenia:

  1. Doradca podatkowy oraz biuro rachunkowe jako instytucja zobowiązana.
  2. Omówienie podstawowych pojęć.
  3. Analiza ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
  4. Środki bezpieczeństwa finansowego, w tym:

a)      Identyfikacja Klienta,

b)      Weryfikacja Klienta,

c)      Bieżące monitorowanie transakcji;

5.Wdrożenie Procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;

6.Raportowanie do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej;

7. Sankcje za naruszenie obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Serdecznie zapraszamy!