SZKOLENIA

Nowe zasady opodatkowania prowadzonej działalność gospodarczej w 2022 roku w świetle tzw. Nowego Ładu

28-28/01/2022

Zarząd Opolskiego Oddziału KIDP serdecznie zaprasza na szkolenie - webinarium:

 TEMAT:  Nowe zasady opodatkowania prowadzonej działalność gospodarczej w 2022 roku w świetle tzw. Nowego Ładu

 TERMIN:  28 stycznia 2022 r.  godzina 9:30 – 15:00

 WYKŁADOWCA:  dr Krzysztof Biernacki

 MIEJSCE:  Szkolenie online

ODPŁATNOŚĆ:   246,00 zł brutto

Wpłatę  w terminie trzech dni przed szkoleniem należy dokonać na konto  Oddziału Opolskiego KIDP 43 1140 1124 0000 4004 3000 1018 w treści wpisując datę szkolenia

 FAKTURY dostępne będą do 7 dni od daty zakończenia szkolenia i  zostaną przesłane na wskazany adres mailowy

 W celu prawidłowego zorganizowania szkolenia, Zarząd prosi o rejestrację poprzez

poprzez przesłanie zgłoszenia  na adres szkoleniaopolskie@kidp.pl  najpóźniej do 25.01.2022 r.  lub pod numerem telefonu 603-471-577

 - rezygnacja ze szkolenia do dn. 25.01.2022 r. pod rygorem obciążenia kosztami szkolenia w wysokości 100 % odpłatności

  

PROGRAM SZKOLENIA

Nowe zasady opodatkowania prowadzonej działalność gospodarczej w 2022 roku w świetle tzw. Nowego Ładu

 1. Zakres zmian związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą w 2022 roku
  1. Wpływ składki zdrowotnej na formę prowadzenia działalności gospodarczej;
  2. Podatek dochodowy a ryczałt;
  3. Podatek PIT a podatek CIT – co jest korzystniejsze ?
 2. Jednoosobowa działalność, spółka cywilna, jawna i partnerska – kiedy warto w tej formie prowadzić działalność ?
  1. Zasady opodatkowania (podatek PIT a ryczałt), w tym składka zdrowotna;
  2. Świadczenie usług przez podmioty rozliczające się podatkiem PIT na rzecz spółek objętych podatkiem CIT – problem m.in. ukrytej dywidendy;
  3. Ryzyko zmian w przyszłości podatników rozliczających się podatkiem PIT;
 3. Opodatkowanie wspólników spółki komandytowej i SKA obecnie oraz w 2022 roku;
  1. Opodatkowanie komplementariuszy, z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych w zakresie momentu poboru podatku;
  2. Opodatkowanie komandytariuszy oraz akcjonariuszy;
  3. Składka zdrowotna w tych podmiotach;
 4. Opodatkowanie spółek kapitałowych, w tym podatek zryczałtowany, tzw. CIT estoński:   
  1. Efektywne opodatkowanie spółek kapitałowych;
  2. Składki zdrowotne i składki na ubezpieczenie społeczne, w tym zasady rozliczeń PSA;
  3. Podatek zryczałtowany – CIT estoński;
  4. Opodatkowanie wynagrodzeń zarządu;
 5. Nowe przepisy dot. rozliczeń podatkowych w podatkach dochodowych:
  1. Wybrane ulgi dla przedsiębiorców;
  2. Nowe zwolnienia;

  Zapraszamy!!!

 

 

czytaj dalej