AKTUALNOŚCI

Kalendarz szkoleń podatkowych styczeń 2022

17/01/22

Szanowni Państwo

Opolski Oddział KIDP przedstawia aktualny kalendarz szkoleń:

 

l.p.

Nazwa szkolenia

Data

Forma szkolenia

Wykładowca

1.

Bilansowe zamknięcie roku 2021

21 stycznia 2022 r

online

dr Monika Król-Stępień

2.

NOWY ŁAD: Nowe zasady opodatkowania prowadzonej działalność gospodarczej w 2022 roku w świetle tzw. Nowego Ładu

28 stycznia 2022 r.

 

online

dr Krzysztof Biernacki

Zapraszamy!

„Wybór form opodatkowania w związku z Nowym ładem, CIT estoński

20/12/21

Zarząd Opolskiego Oddziału KIDP serdecznie zaprasza naszkolenie - webinarium:

 TEMAT:  „Wybór form opodatkowania w związku z Nowym ładem, CIT estoński

TERMIN: 17 stycznia 2022 r.  godzina 10:00 – 15:30

WYKŁADOWCA:  Andrzej Dmowski, Partner Zarządzający Russell Bedford, Doktor Nauk Prawnych, Adwokat, Doradca Podatkowy, Certified Public Accountant – Biegły Rewident w Irlandii, Certified Fraud Examiner - Biegły ds. Wykrywania Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych, Certified Internal Controls Auditor - Międzynarodowy Audytor Wewnętrzny. Absolwent University of Cambridge - British Centre for English and European Legal Studies - Faculty of Law and Administration, absolwent i stypendysta Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w rozliczeniach transakcji między podmiotami powiązanymi - transfer pricing, aspektach prawno-podatkowych M&A oraz zagadnieniach dotyczących pochodnych instrumentów finansowych.

MIEJSCE: UWAGA – tylko osoby, które zgłosiły się przez panel mDoradca otrzymają na adres mailowy indywidualny link do rejestracji, login i hasło i na tej postawie zalogują się do okna ze szkoleniem.

ODPŁATNOŚĆ: 246,00 zł brutto

 Wpłatę  w terminie trzech dni przed szkoleniem należy dokonać na konto  Oddziału Opolskiego KIDP 43 1140 1124 0000 4004 3000 1018 w treści wpisując datę szkolenia

FAKTURY dostępne będą do 7 dni od daty zakończenia szkolenia i  zostaną przesłane na wskazany adres mailowy

W celu prawidłowego zorganizowania szkolenia, Zarząd prosi o rejestrację poprzez

przesłanie karty zgłoszeniowej na adres szkoleniaopolskie@kidp.pl najpóźniej do 14.01.2022 r.

 - rezygnacja ze szkolenia do dn. 14.01.2022 r., pod rygorem obciążenia kosztami szkolenia w wysokości 100 % odpłatności

 Zapraszamy!!!

 

 

Grudniowe szkolenie online : Polski ład - CIT Estoński, kalkulacja wyboru formy opodatkowania.

17/12/21

Zarząd Opolskiego Oddziału KIDP serdecznie zaprasza naszkolenie - webinarium:

 

TEMAT: Polski ład - CIT Estoński, kalkulacja wyboru formy opodatkowania.

TERMIN: 20 grudnia 2021 r.  godzina 11:30 – 15:30

WYKŁADOWCA: dr Krzysztof Biernacki

MIEJSCE: UWAGA  Uczestnicy otrzymają na adres mailowy indywidualny link do rejestracji, login i hasło i na tej postawie zalogują się do okna ze szkoleniem.

ODPŁATNOŚĆ:  246,00 zł brutto

 

Wpłatę  w terminie trzech dni przed szkoleniem należy dokonać na konto  Oddziału Opolskiego KIDP 43 1140 1124 0000 4004 3000 1018 w treści wpisując datę szkolenia

FAKTURY dostępne będą do 7 dni od daty zakończenia szkolenia i  zostaną przesłane na wskazany adres mailowy

W celu prawidłowego zorganizowania szkolenia, Zarząd prosi o rejestrację poprzez

przesłanie karty zgłoszeniowej na adres szkoleniaopolskie@kidp.pl   najpóźniej do 19.12.2021 r.

 - rezygnacja ze szkolenia do dn. 19.12.2021 r. pod rygorem obciążenia kosztami szkolenia w wysokości 100 % odpłatności

PROGRAM SZKOLENIA

Prowadzenie działalności gospodarczej w 2022r.

 

Termin i godziny: 20 grudnia 2021r., godz. 11.30 – 15.30

Autor: dr Krzysztof Biernacki

 

 1. Zakres zmian związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą w 2022 roku
  1. Wpływ składki zdrowotnej na formę prowadzenia działalności gospodarczej;
  2. Podatek dochodowy a ryczałt;
  3. Podatek PIT a podatek CIT – co jest korzystniejsze ?
 2. Jednoosobowa działalność, spółka cywilna, jawna i partnerska – kiedy warto w tej formie prowadzić działalność ?
  1. Zasady opodatkowania (podatek PIT a ryczałt), w tym składka zdrowotna;
  2. Świadczenie usług przez podmioty rozliczające się podatkiem PIT na rzecz spółek objętych podatkiem CIT – problem m.in. ukrytej dywidendy;
  3. Ryzyko zmian w przyszłości podatników rozliczających się podatkiem PIT;
 3. Opodatkowanie wspólników spółki komandytowej i SKA obecnie oraz w 2022 roku;
  1. Opodatkowanie komplementariuszy, z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych w zakresie momentu poboru podatku;
  2. Opodatkowanie komandytariuszy oraz akcjonariuszy;
  3. Składka zdrowotna w tych podmiotach;
 4. Opodatkowanie spółek kapitałowych, w tym podatek zryczałtowany, tzw. CIT estoński:   
  1. Efektywne opodatkowanie spółek kapitałowych;
  2. Składki zdrowotne i składki na ubezpieczenie społeczne;
  3. Podatek zryczałtowany – CIT estoński;
  4. Opodatkowanie wynagrodzeń zarządu;

 Serdecznie zapraszamy!

Kalendarium szkoleń OOKIDP 2021/2022

09/12/21

Szanowni Państwo,

Opolski Oddział KIDP przedstawia aktualny kalendarz szkoleń:

l.p.

Nazwa szkolenia

Data

Forma szkolenia

Wykładowca

1.

Polski ład - CIT Estoński, kalkulacja wyboru formy opodatkowania

20 grudnia  2021 r.

 

online

dr Krzysztof Biernacki

2.

Ryczałt ewidencjonowany - najnowsze objaśnienia i interpretacje stawek ryczałtu

11 stycznia 2022 r

online

Sebastian Ząbczyk

3.

Bilansowe zamknięcie roku 2021

21 stycznia 2022 r

online

dr Monika Król-Stępień

4.

NOWY ŁAD: Nowe zasady opodatkowania prowadzonej działalność gospodarczej w 2022 roku w świetle tzw. Nowego Ładu

28 stycznia 2022 r.

 

online

dr Krzysztof Biernacki

 

Serdecznie zapraszamy!

Szkolenie w Opolu ! Zmiany w VAT na 2022 r.

25/11/21

Limit płatności gotówkowych w Polskim Ładzie- zapraszamy na praktyczne szkolenie w Opolu

Już niedługo zmienia się limit płatności gotówkowych. Przedsiębiorca będzie musiał wprowadzić nowy obniżony limit o siedem tysięcy złotych. Dotychczasowy limit wysokości 15 000 zostaje obniżony na 8 000 zł. Przedsiębiorca każdą transakcję powyżej nowego limitu będzie zobowiązany do przyjęcia za pośrednictwem rachunku bankowego. Celem takiej zmiany jest zapewnienie transparentności w płatnościach. Przedsiębiorca nie przestrzegając nowego limitu poniesienie dotkliwe konsekwencje dla swojej firmy, między innymi nie będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części gdzie została  dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego. Zapraszamy na najbliższe szkolenie organizowane w Opolu  już 7 grudnia 2021
w Opolu.. Limit miejsc ograniczony.

Krajowy System e-Faktur w skrócie KSeF to system stwarzający Przedsiębiorcą wystawianie i udostępnianie faktur ustrukturyzowanych. Od nowego roku 2022 KSeF Przedsiębiorca będzie mógł rozpocząć korzystanie z tego systemu, początkowo jest to narzędzie dobrowolne, jednak jak podaje Ministerstwo Finansów  po uzyskaniu decyzji derogacyjnej Komisji Europejskiej, planujemy aby w 2023 r Krajowy System e-Faktur stał się rozwiązaniem obligatoryjnym. Faktura ustrukturyzowana jak możemy przeczytać w projekcie ustawy  z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw  to faktura wystawiona przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur wraz z przydzielonym numerem identyfikującym tę fakturę w tym systemie. Otrzymywanie takiej faktury będzie poprzedzało udzielenie zgody i akceptacji takiej faktury. W przypadku odmowy, odbiorca faktury otrzyma ją w inny uzgodniony z wystawcą sposób.

Wprowadzenie nowego systemu ma pozwolić przedsiębiorcy wystawiającemu fakturę skorzystanie z możliwości jaką daje prawo do proponowanych preferencji podatkowych m.in. jak możemy przeczytać przedsiębiorca będzie mógł skorzystać z „40-dniowego terminu zwrotu podatku oraz rozliczenia korekty in minus za okres wystawienia faktury korygującej”. Krajowy System e-Faktur będzie  systemem teleinformatycznym przeznaczonym m.in. do:

1) nadawania, zmiany lub odbierania uprawnień do korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur;

2) powiadamiania podmiotów o nadanych uprawnieniach do korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur lub ich odebraniu;

3) uwierzytelnienia oraz weryfikacji uprawnień do korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur;

4) wystawiania faktur ustrukturyzowanych;

5) dostępu do faktur ustrukturyzowanych;

6) otrzymywania faktur ustrukturyzowanych;

7) przechowywania faktur ustrukturyzowanych;

8) oznaczania faktur ustrukturyzowanych numerem identyfikującym przydzielonym w Krajowym Systemie e-Faktur;

Zapraszamy na najbliższe szkolenie organizowane już 7 grudnia 2021 w Opolu. Szkolenie poprowadzi dr Adam Bartosiewicz. Limit miejsc ograniczony

AML a obowiązki biur rachunkowych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu i związane z tym kwestie RODO. 13 grudnia 2021 r.,

24/11/21

Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu ma również od 31 lipca 2021 roku  zastosowanie do właścicieli biur rachunkowych, kancelarii podatkowych czy biegłych rewidentów.

Ustawa nakłada nowe obowiązki na przedstawicieli w/w zawodów. 

Zgodnie z brzmieniem z art. 33 ustęp 1 powołanej ustawy Instytucje obowiązane stosują wobec swoich klientów środki bezpieczeństwa finansowego. Ponadto rozpoznają ryzyko prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związane ze stosunkami gospodarczymi lub z transakcją okazjonalną oraz oceniają poziom rozpoznanego ryzyka. Instytucje obowiązane muszą mieć na uwadze takie  czynniki jak:  rodzaj klienta; obszar geograficzny; przeznaczenia rachunku;  rodzaj produktów, usług i sposobów ich dystrybucji; poziom wartości majątkowych deponowanych przez klienta lub wartości przeprowadzonych transakcji;  celu, regularności lub czasu trwania stosunków gospodarczych. Instytucje obowiązane musza stosować  środki bezpieczeństwa finansowego.  Środki bezpieczeństwa finansowego obejmują: m.in. identyfikację klienta oraz weryfikację jego tożsamości; identyfikację beneficjenta rzeczywistego oraz podejmowanie uzasadnionych czynności. Jak prawidłowo zastosować przepisy w praktyce prowadzonego przedsiębiorstwa?

Jak dokonać właściwej i zgodnej z przepisami analizy  ryzyka prania pieniędzy
i finansowania terroryzmu. Ponadto na szkoleniu będzie omawiane praktyczne wdrożenie Procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
a także raportowanie do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. 

Szkolenie zakończy omówienie konsekwencji za naruszenie obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy
i finansowaniu terroryzmu.

Przewidziane ustawą kary administracyjne to między innymi:  publikacja informacji o instytucji obowiązanej oraz zakresie naruszenia przepisów ustawy przez  instytucję w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych; nakaz zaprzestania podejmowania przez instytucję obowiązaną określonych

czynności; cofnięcie koncesji lub zezwolenia albo wykreślenie z rejestru działalności; regulowanej; zakaz pełnienia obowiązków na stanowisku kierowniczym przez osobę, odpowiedzialną za naruszenie przez instytucję obowiązaną przepisów ustawy, przez okres nie dłuższy niż rok; a także kara pieniężna nakładana   do wysokości dwukrotności kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej przez instytucję obowiązaną w wyniku naruszenia albo – w przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie kwoty tej korzyści lub straty – do wysokości równowartości kwoty 1 000 000 euro – art. 150 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.  Uczestnicząc w tym praktycznym szkoleniu AML uzyskacie Państwo  wiedzę, narzędzia i umiejętności w zakresie nowych obowiązków.

Zapraszamy na najbliższe szkolenie organizowane w Opolu  już 13 grudnia 2021 w Opolu. Szkolenie poprowadzi Pan Bartosz Kubista, doradca podatkowy. Limit miejsc ograniczony