PRAKTYKI - Uchwała KRDP nr 690/2004

Uchwała nr 690/2004
Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 02.06.2004 r.
w sprawie wyznaczenia miejsca i terminu praktyk kandydatów na doradców podatkowych

§ 1


W związku ze Stanowiskiem KRDP z dnia 9 września 2003 r. w sprawie praktyk kandydatów na doradców podatkowych Krajowa Rada Doradców Podatkowych upoważnia Przewodniczącego KRDP do wskazywania:

 

§ 2


Przewodniczący KRDP wyznacza doradcę podatkowego (spółkę doradztwa podatkowego) u którego ma być prowadzona praktyka, spośród kandydatów zgłoszonych przez Zarząd Regionalnego Oddziału KIDP - właściwy ze względu na miejsce zamieszkania kandydata - w ramach opinii o której mowa w pkt 4 Stanowiska


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.