OC - Komunikat komisji ds. wewnatrzkorporacyjnych KRDP

Komisja ds. Wewnątrzkorporacyjnych KRDP prowadząc kontrolę spełniania przez doradców podatkowych obowiązku ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego, często spotyka się z przypadkiem przerwy w ciągłości ubezpieczenia.

Niestety taka sytuacja choćby nawet dotyczyła jednego dnia, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy o doradztwie podatkowym obliguje Krajową Rade Doradców Podatkowych do skreślenia doradcy podatkowego z listy. Można jej zapobiec do ubezpieczając się indywidualnie za wsteczny okres. Takie polisy, z tzw. klauzulą retroaktywności, choć niestety za podwyższoną cenę, wystawiają niektóre firmy ubezpieczeniowe. Decyzja w takiej sprawie należy indywidualnie do każdego doradcy podatkowego i musi być podjęta a polisa z taką klauzulą dostarczona do KRDP przed zakończeniem postępowania w sprawie skreślenia z listy doradców podatkowych z powodu braku ubezpieczenia.

Jednocześnie zwracamy uwagę, że nie stanowi spełnienia wymogu obowiązkowego ubezpieczenia doradców podatkowych zawarcie ubezpieczenia z tytułu prowadzenia ksiąg rachunkowych w oparciu o rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2005 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do wykonywania działalności usługowej w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, jak też w oparciu o poprzednio obowiązujące rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 2003 r.

Właściwe ubezpieczenie musi być zawarte na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe.

Pozostając z należytym szacunkiem
Brunon Szulc
Przewodniczący Komisji ds. Wewnątrzkorporacyjnych
Krajowej Rady Doradców Podatkowych