OC - Jak zawrzeć lub przedłużyć umowę OC ?

UWAGA ! Osoby, które nie pamiętają tych danych proszone są o kontakt z biurem Opolskiego Oddziału KIDP pod nr tel. 077 456 68 20 
Osoby, które po raz pierwszy korzystają z systemu klikają w link -pierwszy wniosek- i generują swój unikalny login i hasło.

1. Zalogować się na swój login i hasło w elektronicznym systemie obsługi OC

2. Należy uzupełnić wszystkie dane- wysokość ubezpieczenia, ewentualna ilość szkód itp., a także sprawdzić czy dane adresowe są nadal aktualne.

3. Wniosek należy wydrukować i podpisać. Prawidłowo wydrukowany wniosek zawiera miejsce na podpis doradcy.

4. Wniosek wraz z dowodem opłacenia składki należy przesłać niezwłocznie (nie później niż na dzień przed datą rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej) na adres BIURA KIDP, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 3/310, 02-362 Warszawa.

5.UWAGA!! - polisy OC w formie papierowej wydawane są TYLKO na wniosek doradcy podatkowego. Jednocześnie doradca, po dokonaniu wpłaty na ubezpieczenie OC i odnotowaniu tego faktu w biurze KIDP, może po ponownym zalogowaniu wydrukować certyfikat ubezpieczenia, który jest dokumentem elektronicznym potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia na warunkach złożonego wcześniej wniosku zgodnie z art. 809 KC.