O DORADCY - Zakres usług doradcy podatkowego

Zakres usług doradcy podatkowego - Udzielanie porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych , reprezentowanie klientów w postępowaniu przed organami podatkowymi we wszystkich instancjach oraz przed Sądami Administracyjnymi.

Pełny zakres usług doradcy podatkowego: