KOMUNIKATY - Współpraca z krajowym rejestrem długów

Warszawa, dnia 19 kwietnia 2007 roku

Szanowne Panie i Panowie
Doradcy Podatkowi

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom doradców podatkowych, którzy często borykają się z problemem egzekwowania należności, Krajowa Rada Doradców Podatkowych podjęła współpracę z Krajowym Rejestrem Długów Biurem Informacji Gospodarczej S.A. Współpraca z Krajowym Rejestrem Długów wiąże się z osiągnięciem wieluwymiernych korzyści. Korzystne ceny oferowanych usług oraz możliwość sprawdzania przyszłych klientów kancelarii pozwolą zaoszczędzić czas oraz zminim alizować ryzyko złej współpracy, ułatwiając doradcom podatkowym zachowanie płynności finansowej. W załączeniu przedstawiamy ofertę oraz cennik usług Krajowego Rejestru Długów, wynegocjowany dla środowiska doradców podatkowych. Zawarta umowa umożliwia także korzystanie z usług KRD, na preferencyjnych warunkach klientom kancelarii doradcy podatkowego.

Z poważaniem
Prof. dr hab. Witold Modzelewski
Przewodniczący Krajowej Rady
Doradców Podatkowych