KOMUNIKATY - Umowy zawarte z wydawnictwami

Informacja dla doradców podatkowych na temat umów zawartych przez krajową izbę doradców podatkowych z wydawnictwami. 

W dniu 11 czerwca 2008 roku Krajowa Rada Doradców Podatkowych uchwałą nr 1562/2008 powołała Zespół ds. Umów Generalnych z Firmami Wydawniczymi, mający za zadanie opracowanie założeń, koncepcji i późniejsze wynegocjowanie, w formie umów generalnych, warunków współpracy z poszczególnymi firmami komercyjnymi oferującymi produkty lub usługi związane z wykonywaniem zawodu doradcy podatkowego.

W dniu 10 września 2008 roku zostały rozesłane zaproszenia do współpracy do następujących firm wydawniczych: C.H. Beck Sp. z o.o., GOFIN Sp. z o.o., INFOR PL S.A., LexisNexis Sp. z o. o.,Wiedza i Praktyka Sp. z o.o., Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., NetTax Sp. z o.o.

Na zaproszenie odpowiedziały: C.H. Beck Sp. z o.o., LexisNexis Sp. z o. o.,Wiedza i Praktyka Sp. z o.o., Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., NetTAX Sp. z o.o.

Przez kilka miesięcy Zespół prowadził negocjacje z podmiotami zainteresowanymi nawiązaniem współpracy z Krajową Izbą Doradców Podatkowych. Konsekwencją było podpisanie przez KIDP umów generalnych z firmami:

W ramach współpracy ww. firmy zobowiązały się do udzielenia korzystnych rabatów cenowych na zakup publikacji oraz oprogramowania przez doradców podatkowych. Jedynym warunkiem skorzystania przez doradców z wynegocjowanych zniżek jest niezaleganie z płatnością składek członkowskich na rzecz KIDP. Szczegóły dotyczące wysokości oferowanych rabatów oraz sposobu składania zamówień odnajdą Państwo logując się do modułu mDoradca.

Nawiązanie współpracy ze wspomnianymi podmiotami umożliwiło również uruchomienie przy Krajowej Izbie Doradców Podatkowych „Biblioteki Doradcy Podatkowego” (uchwała KRDP nr 1696/2008 z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie utworzenia Biblioteki Doradcy Podatkowego). Zgodnie z podpisanymi przez KIDP umowami Biblioteka będzie co kwartał uzupełniana o nowości wydawnicze z tematyki związanej z wykonywaniem zawodu doradcy podatkowego.