KOMUNIKATY - System mDoradca już działa

mDoradca to dostępna tylko po zalogowaniu część serwisu, przeznaczona do użytkowania wyłącznie przez doradców podatkowych. Każdy doradca wpisany na listę Doradców Podatkowych i posiadający swój numer wpisu, ma możliwość rejestracji w serwisie, a następnie po uzyskaniu loginu oraz hasła, korzystania z wielu udogodnień.
LOGIN i HASŁO przesłane zostanie (po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego) na adres email wskazany w formularzu.

Dzięki rejestracji oraz użytkowaniu serwisu, każdy doradca będzie miał dostęp do:

Serwis mDoradca udostępnia również możliwość poprawy lub zmiany danych doradcy podatkowego. Przypominamy jednak, że zmiany (dotyczące dyspozycji zawartej w art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 73, poz. 443 z późn. zm.) wprowadzone do serwisu, muszą zostać zaakceptowane i ostatecznie potwierdzone przez wyznaczonego pracownika biura KIDP. Instrukcja postępowania zawarta jest jednak w serwisie, i z pewnością ułatwi Państwu naniesienie ewentualnych zmian.

Sam sprawdź saldo składki członkowskiej!

W ciągu ostatnich kilku dni oddana została nowa funkcjonalność w części dostępnej tylko dla zalogowanych doradców mDoradca - zakładka konto. Nowa funkcjonalność daje nam możliwość sprawdzenia salda swoich składek członkowskich.

Od dziś w systemie prezentowane będą dane dotyczące bieżącego salda opłaconych składek członkowskich uzgodnione z działem księgowości. Celem tego działania jest to, by doradca podatkowy nie musiał już zastanawiać czy opłacił składkę w danym miesiącu czy nie i jakie jest jego saldo dotyczące rozliczeń składki członkowskiej.

Od dziś wystarczy zalogować się w mDoradcy i sprawdzić to w bardzo łatwy sposób! Zachęcamy do korzystania z nowej części serwisu!