KOMUNIKATY - System identyfikacji wizualnej

W związku z podjęciem przez Krajową Radę Doradców Podatkowych uchwały nr 1561/2008 z dnia 11 czerwca 2008 w sprawie przyjęcia i sposobu stosowania Systemu Identyfikacji Wizualnej Doradców Podatkowych poniżej zamieszczamy System identyfikacji wizualnej doradców podatkowych .

Konsekwentne stosowanie się przez doradców podatkowych zasad przedstawionych w SIWDP, z pewnością przyczyni się do zbudowania rozpoznawalnego wizerunku Izby we wszystkich kręgach społecznych, pośrednio lub bezpośrednio z nią związanych.