KOMUNIKATY - Biblioteka Doradcy Podatkowego

Krajowa Rada Doradców Podatkowych wykonując zadania statutowe, polegające między innymi na doskonaleniu zawodowym doradców podatkowych, uchwałą nr 1696/2008 z dnia 9 grudnia 2008 r. podjęła decyzję o utworzeniu, w 16 Regionalnych Oddziałach Krajowej Izby Doradców podatkowych oraz Biurze KIDP w Warszawie, Biblioteki Doradcy Podatkowego.

W celu realizacji przedmiotowej uchwały, uruchomiona została strona internetowa www.biblioteka.krdp.pl. Strona ta w najbliższym czasie zostanie zintegrowana ze stronami internetowymi Regionalnych Oddziałów KIDP. Dzięki takiemu rozwiązaniu doradcy podatkowi będą mogli w dogodnym dla siebie czasie przeglądać zbiory Biblioteki, zapoznać się z poszczególnymi pozycjami i zarezerwować interesujące ich publikacje.