O NAS

Opolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Opolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych (OOKIDP) jest jednym z 16 regionalnych oddziałów Krajowej Izby Doradców Podatkowych – samorządu zawodowego doradców podatkowych. Oddział zrzesza obligatoryjnie wszystkich doradców podatkowych z województwa opolskiego.

Do kompetencji OOKIDP, zgodnie ze Statutem Izby należy m.in.:

- integracja środowiska doradców podatkowych

- prowadzenie działalności informacyjnej, szkoleniowej i wydawniczej

- propagowanie wiedzy o doradztwie podatkowym

- czuwanie nad przestrzeganiem etyki zawodowej

Działalnością Oddziału kieruje Zarząd OOKIDP.

 

Skład Zarządu Opolskiego Oddziału KIDP. 


Przewodniczący Zarządu OO KIDP

Mieczysław Sałatyński  nr wpisu 07549

kom. 509 487 260

salatynski.7549@kidp.pl

   

Wiceprzewodnicząca Zarządu OOKIDP

Sylwia Parma- Sztolc nr wpisu 3912

kom. 723 570 152

parma.3912@kidp.pl
 
Wiceprzewodniczący Zarządu OOKIDP

Roman Mleczek nr wpisu 5343


kom. 723 570 433

mleczek.5343@kidp.pl
 
Wiceprzewodniczący Zarządu OO KIDP

 Ryszard Wocial nr wpisu 7545

kom. 723 570 114

wocial.7545@kidp.pl
   
Skarbnik Zarządu OO KIDP 

Janusz Sawicki nr wpisu 5538

kom. 603 039 111

sawicki.5538@kidp.pl
   
Sekretarz Zarządu OO KIDP

Andrzej Tysier nr wpisu 11564

kom. 602 186 276

tysier.11564@kidp.pl
  
Członek Zarządu OO KIDP

Anna Sitarczyk-Czajkowska nr wpisu 7189

 

kom. 601 451 991

sitarczyk.7189@kidp.pl

 

Członek Zarządu OO KIDP

Zbigniew Łątka nr wpisu 3642

 

kom. 602 652 674

latka.3642@kidp.pl

 

Członek Zarządu OO KIDP

Cezary Wołczak nr wpisu 1145

 

kom. 601 321 378

wolczak@kidp.pl

     
   

 PRACOWNICY BIURA OOKIDP

Anna Knieć-Starszy Specjalista

Alicja Rutkowska-Specjalista ds administracyjno-biurowych

ul. Pl. Kopernika 1/7

45-040 Opole

tel. 77 456 68 20; 723 570 464

Biuro czynne w godz. 8:00-16:00

Sąd Dyscyplinarny

Skład Sądu Dyscyplinarnego:

 1. Bagiński Waldemar nr wpisu 01904,
 2. Grzybek Mieczysław nr wpisu 01705,
 3. Lewicki Ryszard nr wpisu 04459,
 4. Popiołek Krzysztof nr wpisu 04628,
 5. Trzaska Leszek nr wpisu 08426

Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego

Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Krajowej Izby Doradców Podatkowych- Anna Masternak

Kancelaria Z-cy Rzecznika Dyscyplinarnego KIDP
Anny Masternak
Pl. Kopernika 1/7
45-040 Opole
tel. 77 456 68 20
kom. 723 570 069

szczegóły