AKTUALNOŚCI

Szkolenie w Opolu ! Zmiany w VAT na 2022 r.

25/11/21

Limit płatności gotówkowych w Polskim Ładzie- zapraszamy na praktyczne szkolenie w Opolu

Już niedługo zmienia się limit płatności gotówkowych. Przedsiębiorca będzie musiał wprowadzić nowy obniżony limit o siedem tysięcy złotych. Dotychczasowy limit wysokości 15 000 zostaje obniżony na 8 000 zł. Przedsiębiorca każdą transakcję powyżej nowego limitu będzie zobowiązany do przyjęcia za pośrednictwem rachunku bankowego. Celem takiej zmiany jest zapewnienie transparentności w płatnościach. Przedsiębiorca nie przestrzegając nowego limitu poniesienie dotkliwe konsekwencje dla swojej firmy, między innymi nie będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części gdzie została  dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego. Zapraszamy na najbliższe szkolenie organizowane w Opolu  już 7 grudnia 2021
w Opolu.. Limit miejsc ograniczony.

Krajowy System e-Faktur w skrócie KSeF to system stwarzający Przedsiębiorcą wystawianie i udostępnianie faktur ustrukturyzowanych. Od nowego roku 2022 KSeF Przedsiębiorca będzie mógł rozpocząć korzystanie z tego systemu, początkowo jest to narzędzie dobrowolne, jednak jak podaje Ministerstwo Finansów  po uzyskaniu decyzji derogacyjnej Komisji Europejskiej, planujemy aby w 2023 r Krajowy System e-Faktur stał się rozwiązaniem obligatoryjnym. Faktura ustrukturyzowana jak możemy przeczytać w projekcie ustawy  z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw  to faktura wystawiona przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur wraz z przydzielonym numerem identyfikującym tę fakturę w tym systemie. Otrzymywanie takiej faktury będzie poprzedzało udzielenie zgody i akceptacji takiej faktury. W przypadku odmowy, odbiorca faktury otrzyma ją w inny uzgodniony z wystawcą sposób.

Wprowadzenie nowego systemu ma pozwolić przedsiębiorcy wystawiającemu fakturę skorzystanie z możliwości jaką daje prawo do proponowanych preferencji podatkowych m.in. jak możemy przeczytać przedsiębiorca będzie mógł skorzystać z „40-dniowego terminu zwrotu podatku oraz rozliczenia korekty in minus za okres wystawienia faktury korygującej”. Krajowy System e-Faktur będzie  systemem teleinformatycznym przeznaczonym m.in. do:

1) nadawania, zmiany lub odbierania uprawnień do korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur;

2) powiadamiania podmiotów o nadanych uprawnieniach do korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur lub ich odebraniu;

3) uwierzytelnienia oraz weryfikacji uprawnień do korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur;

4) wystawiania faktur ustrukturyzowanych;

5) dostępu do faktur ustrukturyzowanych;

6) otrzymywania faktur ustrukturyzowanych;

7) przechowywania faktur ustrukturyzowanych;

8) oznaczania faktur ustrukturyzowanych numerem identyfikującym przydzielonym w Krajowym Systemie e-Faktur;

Zapraszamy na najbliższe szkolenie organizowane już 7 grudnia 2021 w Opolu. Szkolenie poprowadzi dr Adam Bartosiewicz. Limit miejsc ograniczony