GALERIE - AKCJA BILANS - zamknięcie ksiąg rachunkowych, sprawozdania finansowe według nowych zasad, rachunkowość stowarzyszeń i innych nietypowych jednostek