AKTUALNOŚCI

Najbliższe szkolenie organizowane przez Zarząd OO KIDP:

30/01/19

Zarząd Opolskiego Oddziału KIDP zaprasza serdecznie na szkolenie na temat: "Prowadzenie biura rachunkowego i kancelarii podatkowej w praktyce"

 Poniżej niezbędne informacje:

  1. TERMIN i MIEJSCE SZKOLENIA: 13.02.2019, Centrum Rozrywki KUBATURA przy ul. Oleskiej 102 w Opolu; od 09:30 – 15:00
  2. WYKŁADOWCA: dr Krzysztof Biernacki
  3. ODPŁATNOŚĆ:

– dla doradcy 190, 00 zł brutto

–  dla pracownika 230, 00 zł brutto

Dla doradcy, który zalega z opłacaniem składek członkowskich więcej  niż 3 m-ce cena za szkolenie ulega podwyższeniu o 100% wartości netto odpłatności doradcy podatkowego, a dla jego pracownika ulega podwyższeniu o 100% wartości odpłatności dla pracownika.

  1. zgłoszenie w panelu mDoradca https://mdoradca.krdp.pl/ do dnia 8.02.2019
  2. rezygnacja w panelu mDoradca https://mdoradca.krdp.pl/ do dnia 8.02.2019
  3. płatność przelewem na konto OO KIDP 43 1140 1124 0000 4004 3000 1018 (w tytule przelewu prosimy podać datę szkolenia)
  4. za powyższe szkolenie przyznaje się 4 punkty.
  5. uprzejmie prosimy o sprawdzanie przy zapisywaniu się na szkolenie w panelu mDoradca, czy karta zgłoszenia jest wypełniona prawidłowo (czy dane znajdują się we właściwych rubrykach) i czy zawiera ona prawidłowe dane do wystawienia fv elektronicznej.