AKTUALNOŚCI

Najbliższe szkolenie organizowane przez Zarząd OO KIDP:

15/10/18

Zarząd Opolskiego Oddziału KIDP zaprasza serdecznie na szkolenie na temat: "Ordynacja podatkowa"

Poniżej niezbędne informacje:

  1. TERMIN i MIEJSCE SZKOLENIA: 6.11.2018, Centrum Rozrywki KUBATURA przy ul. Oleskiej 102 w Opolu; od 9:00 – 15:00
  2. WYKŁADOWCA: Bartosz Kubista - autor publikacji naukowych z zakresu prawa podatkowego. Aktywny trener i szkoleniowiec.
  3. ODPŁATNOŚĆ:

– dla doradcy 180, 00 zł brutto

–  dla pracownika 220, 00 zł brutto

Dla doradcy, który zalega z opłacaniem składek członkowskich więcej  niż 3 m-ce cena za szkolenie ulega podwyższeniu o 100% wartości netto odpłatności doradcy podatkowego, a dla jego pracownika ulega podwyższeniu o 100% wartości odpłatności dla pracownika.

  1. zgłoszenie w panelu mDoradca https://mdoradca.krdp.pl/ do dnia 2.11.2018
  2. rezygnacja w panelu mDoradca https://mdoradca.krdp.pl/ do dnia 2.11.2018
  3. płatność przelewem na konto OO KIDP 43 1140 1124 0000 4004 3000 1018 (w tytule przelewu prosimy podać datę szkolenia)
  4. za powyższe szkolenie przyznaje się 5 punktów
  5. uprzejmie prosimy o sprawdzanie przy zapisywaniu się na szkolenie w panelu mDoradca, czy karta zgłoszenia jest wypełniona prawidłowo (czy dane znajdują się we właściwych rubrykach) i czy zawiera ona prawidłowe dane do wystawienia fv elektronicznej.

                                                                                            Program szkolenia:

 

          1. Charakterystyka zobowiązania podatkowego

          2. Powstawanie i wygasanie zobowiązań podatkowych

          3. Odpowiedzialność podatnika za zobowiązania podatkowe

          4. Odpowiedzialność następców prawnych i osób trzecich

          5. Nadpłata podatku

          6. Deklaracje i korekty deklaracji

          7. Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych

          8. Przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania

          9. Wprowadzenie do postępowania podatkowego i kontroli podatkowej

          10. Zaświadczenia

  1.