AKTUALNOŚCI

Szkolenie z zakresu VAT

20/05/18

 Zarząd Opolskiego Oddziału KIDP serdecznie zaprasza na szkolenie na temat:

"Zmiany w VAT od VII 2018". Szkolenie odbędzie się w dniu 6 czerwca 2018 r. w Centrum Rozrywki KUBATURA przy ul. Oleskiej 102 w Opolu, w godz. od 9:30-15:30.

Wykładowca: – Sebastian Ząbczyk – doradca podatkowy. Praktyk.

Za udział w szkoleniu  przysługuje 5 punktów  podnoszących kwalifikacje zawodowe.  

W celu prawidłowego zorganizowania szkolenia, Zarząd zobowiązuje doradców podatkowych do zapisywania się na szkolenie poprzez system mDoradca (www.mdoradca.krdp.pl) najpóźniej do 3 czerwca 2018 r.

Zgodnie z Zasadami Etyki Doradców Podatkowych określającymi zasady stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych doradcy podatkowi biorący udział
w szkoleniu uzyskają 5 punktów.

ODPŁATNOŚĆ

Cena dla doradcy – 190,00 zł brutto
Cena dla pracownika – 220,00 zł brutto

Dla doradcy, który zalega z opłacaniem składek członkowskich więcej niż 3 m-ce cena za szkolenie ulega podwyższeniu o 100% wartości netto odpłatności doradcy podatkowego, a dla jego pracownika ulega podwyższeniu o 100 % wartości  odpłatności dla pracownika

- Wpłatę należy dokonać na konto Oddziału Opolskiego 43 1140 1124 0000 4004 3000 1018 w treści wpisując datę szkolenia.

- W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu doradca podatkowy zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Opolski Oddział KIDP pisemnie (decyduje data wpływu pisma do biura Oddziału) najpóźniej do dnia 3 czerwca 2018 roku pod rygorem obciążenia kosztami szkolenia w wysokości 100 % odpłatności.