AKTUALNOŚCI

Pismo Przewodniczącego KRDP V kadencji prof. dr hab. Adama Mariańskiego

04/03/18

Szanowni Państwo

  Pismem skierowanym do wszystkich doradców podatkowych zwróciłem się z prośbą o przedłożenie propozycji zmian legislacyjnych w ustawie o doradztwie podatkowym oraz ewentualnie innych ustaw, które ich zdaniem również wymagają zmiany. Państwa jednak jako osoby pełniące funkcje w strukturach samorządu oraz znające jego specyfikę, proszę dodatkowo o czynne włączenie się w prace nad nowelizacją ustawy o doradztwie podatkowym i przesłanie projektów zmian wraz z uzasadnieniami. Być może jako Zarządy macie Państwo omówione pewne zagadnienia dotyczące kierunków zmian w ustawie, które warto byłoby przedstawić pod obrady Komisji do spraw zmian w ustawie o doradztwie podatkowym KRDP. Jeżeli w Państwa Regionalnym Oddziale działa komisja prawna proszę, aby zajęła się tą sprawą i przedłożyła propozycje zmian.

         Państwa uwagi lub propozycje mogą okazać się kluczowe dla ostatecznego projektu ustawy przygotowanego przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych.

 

Mając na uwadze zakres czekających nas prac proszę Państwa o składanie na adres biuro@kidp.pl propozycji zmian legislacyjnych w ustawie o doradztwie podatkowym wraz z ich uzasadnieniem oraz ewentualnie innych ustaw, które Państwa zdaniem są również konieczne do zmiany, w terminie do 18 marca 2018 r. Dotychczasowe propozycje o charakterze merytorycznym zostaną także przedstawione pod obrady Komisji do spraw zmian w ustawie o doradztwie podatkowym KRDP.

  Z poważaniem

 Prof. dr hab. Adam Mariański

Przewodniczący

Krajowej Rady Doradców Podatkowych