AKTUALNOŚCI

Wyniki wyborów V Zgromadzenia OO KIDP

27/02/18

Szanowni Państwo

  W dniu 27 lutego 2018 roku odbyło się V Zgromadzenie Opolskiego Oddziału KIDP, podczas którego wybrano członków Zarządu Opolskiego Oddziału KIDP oraz Opolskiego Zamiejscowego Sądu Dyscyplinarnego V Kadencji.

 Skład nowo wybranego Zarządu Opolskiego Oddziału KIDP przedstawia się następująco:

 Elżbieta Konopka, nr wpisu 02559

 Sylwia Parma – Sztolc, nr wpisu 03912

 Janusz Sawicki, nr wpisu 05538

 Andrzej Tysier, nr wpisu 11564

 Ryszard Wocial, nr wpisu 07545

 Cezary Wołczak, nr wpisu 01145

 Monika Zieniewicz, nr wpisu 13072

Skład nowo wybranego Opolskiego Oddziału Zamiejscowego Sądu Dyscyplinarnego przedstawia się następująco:

Dycfeld Jolanta, nr wpisu 13253

Grzybek Mieczysław, nr wpisu 01705

Lewicki Ryszard, nr wpisu 04459

Mleczek Roman, nr wpisu 05343

Popiołek Krzysztof, nr wpisu 04628

Podczas pierwszego posiedzenia Zarządu Opolskiego Oddziału KDIP w dniu 27 lutego 2018 r. ukonstytuował się Zarząd Opolskiego Oddziału KIDP wg funkcji wskazanych poniżej:

Przewodnicząca Zarządu OO KIDP – Elżbieta Konopka

Wiceprzewodnicząca Zarządu OO KIDP – Sylwia Parma – Sztolc

Wiceprzewodniczący Zarządu OO KIDP – Cezary Wołczak

Skarbnik Zarządu OO KIDP – Janusz Sawicki

Sekretarz Zarządu OO KIDP – Andrzej Tysier

Członek Zarządu OO KIDP – Ryszard Wocial

Członek Zarządu OO KIDP – Monika Zieniewicz

                                                                                    

 Zarząd Opolskiego

                                                                                       Oddziału KIDP