AKTUALNOŚCI

Walne Zgromadzenie Wyborcze w OOKIDP

14/07/17

Zarząd OOKIDP zaprasza doradców podatkowych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Wyborczym. Odbędzie się ono w dniu 27 października br. o godzinie 12:00 w sali wykładowej Centrum Rozrywki KUBATURA przy ul. Oleskiej 102 w Opolu.