AKTUALNOŚCI

Szkolenie marcowe: " Krajowa Administracja Skarbowa - kontrowersje wokół nowych procedur kontroli, jak się przygotować ?"

08/03/17

 Zarząd Opolskiego Oddziału KIDP

  serdecznie zaprasza na szkolenie na temat:

„Administracja Skarbowa - kontrowersje wokół nowych procedur kontroli, jak się przygotować ?"

 

Szkolenie odbędzie się w dniu 29 marca 2017 r. w Centrum Rozrywki KUBATURA przy ul. Oleskiej 102 w Opolu, w godz. od 9:00-15:00.

 

Wykładowca: – Tomasz Gzela – prawnik. Specjalista z zakresu prawa podatkowego i dziedzin pokrewnych. Autor wielu publikacji.

 

 - W celu prawidłowego zorganizowania szkolenia, Zarząd zobowiązuje doradców podatkowych do zapisywania się na szkolenie poprzez system mDoradca (www.mdoradca.krdp.pl) najpóźniej do 27 marca 2017 r.

- Zgodnie z Zasadami Etyki Doradców Podatkowych określającymi zasady stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych doradcy podatkowi biorący udział w szkoleniu uzyskają 5 punktów.

ODPŁATNOŚĆ

Cena dla doradcy – 110,00 zł brutto
Cena dla pracownika – 150,00 zł brutto

Dla doradcy, który zalega z opłacaniem składek członkowskich więcej niż 3 m-ce cena za szkolenie ulega podwyższeniu o 100% wartości netto odpłatności doradcy podatkowego, a dla jego pracownika ulega podwyższeniu o 100 % wartości  odpłatności dla pracownika

- Wpłatę należy dokonać na konto Oddziału Opolskiego

43 1140 1124 0000 4004 3000 1018 w treści wpisując datę szkolenia.

- W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu doradca podatkowy zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Opolski Oddział KIDP pisemnie (decyduje data wpływu pisma do biura Oddziału) najpóźniej do dnia 27 marca 2017 roku pod rygorem obciążenia kosztami szkolenia w wysokości 100 % odpłatności.

OPIEKUN SZKOLENIA

Cezary Wołczak

Tel. 601 321 378