AKTUALNOŚCI

Zarząd Opolskiego Oddziału KIDP zaprasza na I w nowym roku szkolenie

11/01/17

 Zarząd Opolskiego Oddziału KIDP

 serdecznie zaprasza na szkolenie na temat:

   „AKCJA BILANS – zamknięcie ksiąg rachunkowych, sprawozdania finansowe według nowych zasad, rachunkowość stowarzyszeń i innych nietypowych jednostek”.

 

W celu prawidłowego zorganizowania szkolenia, Zarząd zobowiązuje doradców podatkowych do zapisywania się na szkolenie poprzez system mDoradca (www.mdoradca.krdp.pl) najpóźniej do 24 stycznia 2017 r.

- Zgodnie z Zasadami Etyki Doradców Podatkowych określającymi zasady stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych doradcy podatkowi biorący udział w szkoleniu uzyskają 4 punkty.

ODPŁATNOŚĆ

Cena dla doradcy – 150,00 zł brutto
Cena dla pracownika – 170,00 zł brutto

Dla doradcy, który zalega z opłacaniem składek członkowskich więcej niż 3 m-ce cena za szkolenie ulega podwyższeniu o 100% wartości netto odpłatności doradcy podatkowego, a dla jego pracownika ulega podwyższeniu o 100 % wartości  odpłatności dla pracownika

- Wpłatę należy dokonać na konto Oddziału Opolskiego

43 1140 1124 0000 4004 3000 1018 w treści wpisując datę szkolenia.

- W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu doradca podatkowy zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Opolski Oddział KIDP pisemnie (decyduje data wpływu pisma do biura Oddziału) najpóźniej do dnia 24 stycznia 2017 roku pod rygorem obciążenia kosztami szkolenia w wysokości 100 % odpłatności.

OPIEKUN SZKOLENIA
Andrzej Tysier
Tel. 602 186 276